Publicerad 26 oktober 2023

Nationella kvalitetsregister byter till kunskapsstyrningens grafiska profil

Under hösten 2023 kommer stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister att byta grafiskt uttryck och börja använda den grafiska profilen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Syftet är att tydliggöra att Nationella kvalitetsregister är en del av systemet för kunskapsstyrning och samtidigt synliggöra kvalitetsregistrens betydande roll inom analys, uppföljning och verksamhetsutveckling i systemet.

Nationella kvalitetsregister är sedan 2017 en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. För att stärka samverkan mellan kvalitetsregistren och nationella programområden inom systemet för kunskapsstyrning finns ett gemensamt uppdrag att samverka för utveckling av en mer kunskapsbaserad, säker, personcentrerad, jämlik, tillgänglig och effektiv vård. I början av 2022 bildades Nationell samverkansgrupp Data och analys (NSG DA) inom systemet för kunskapsstyrningssystemet. Samverkansgruppen ersatte den tidigare ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregister som hade representation från både stat och region.
Bytet av grafisk profil innebär inte en förändring av uppdraget för stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister eller för kvalitetsregisterorganisationen.

Användning av grafisk profil i systemet för kunskapsstyrning

Ordbild

Ordbilden för systemet för kunskapsstyrning fungerar som en kvalitetsstämpel för systemet med regioner i samverkan. Ordbilden används främst för nationella uppdrag och produkter där systemet för kunskapsstyrning är avsändare.

De nationella kvalitetsregister och registercentrum som har egen logotyp fortsätter att nyttja denna som tidigare. Samtliga nationella kvalitetsregister och registercentrum kan använda kunskapsstyrningens ordbild vid kommunikation av det nationella samarbetet inom överenskommelsen mellan SKR och staten samt på annat kommunikationsmaterial som hör till systemet för kunskapsstyrning. Till exempel roll-up, årsberättelse, på den egna webbplatsen.

Skrivning om tillhörighet

Ett alternativ till ordbild är att använda en skrivning om tillhörighet till Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Exempel: Svenska artrosregistret är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, regioner i samverkan.

För att få tillgång till ordbilden kontaktar du stödfunktionens kommunikatör som gör en bedömning:ulrika.forsberg@skr.se

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.