Publicerad 16 juni 2023

Region Kalmar och Artrosregistret minskar dubbeldokumentationen

Genom att strukturera journalmallar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter har dubbeldokumentationen av data till Svenska Artrosregistret minskat. Nu hämtas all information direkt från journalen genom ett knapptryck i samma vy som registerformuläret.

Lanseringen av arbetet med den automatiserade informationsöverföringen genomfördes i början av februari i liten skala. Under våren har tillgången till den nya funktionaliteten öppnats upp och sedan maj är den tillgänglig för alla enheter som registrerar i Svenska Artrosregistret i Region Kalmar län. Arbetet har genomförts av Region Kalmar län och Svenska Artrosregistret och har samordnats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Julia Edman som är fysioterapeut i Region Kalmar län har deltagit i arbetet. För henne innebär den automatiska informationsöverföringen en tidsbesparing då hon inte längre behöver leta fram uppgifter manuellt i journalen.

– Det är mycket smidigare nu när jag kan överföra informationen direkt från journalen till registret. Det sparar mig tid och jag kan vara säker på att uppgifterna är korrekta och aktuella, säger Julia.

Ett projekt inom programmet för informationsförsörjning

Informationsförsörjning mellan regioners vårdinformationssystem och de Nationella Kvalitetsregistren rekommenderas, efter regionernas principbeslut 2019, ske via den nationellt gemensamma infrastrukturen och den av Inera framtagna tjänsten – ”Informationsutlämning till Nationella Kvalitetsregister”.

Projektet mellan Region Kalmar län och Svenska Artrosregistret är ett av flera som pågår inom programmet för informationsförsörjning. Det stödjer regioner och kommuner i arbetet med automatiserad informationsöverföring till kvalitetsregister. Syftet är att förenkla datainsamling till kvalitetsregister och minska dubbeldokumentation.

Frigörande av tid och ökad kvalitet

Detta leder till positiva effekter som frigörande av tid till andra värdeskapande aktiviteter, ökad andel av patienter som ingår i registret, ökad datakvalitet och resultatförbättring inom vården.

– Jag är nöjd med resultatet i det här projektet och ser fram emot att fortsätta arbetet med att ansluta fler register och regioner till den automatiserade informationsförsörjningen, säger Björn Hultgren, programansvarig för arbetet.

– Artrosregistret informationsförsörjs nu med nära 100 procent av den kliniska dokumentationen som nu dokumenteras strukturerat, det är mycket positivt, avslutar Björn.

Läs vidare om informationsförsörjning till Nationella Kvalitetsregister

Informationsansvarig

  • Björn Hultgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.