Publicerad 27 april 2022

Vårdvalsnätverket

SKR erbjuder regioner nätverk för vårdval inom hälso-och sjukvård. Vårdvalsnätverket har i uppdrag att samla representanter för den centrala finansiärs- och modellägarrollen i regioner.

Vårdvalsnätverkets uppdrag

Uppdraget är att följa utvecklingen av de olika vårdvalsmodellerna i regioner, dela erfarenheter, problem och diskutera utvecklingen i framtiden.

Nätverket är arena för informations- och erfarenhetsutbyte avseende utveckling av beställarrollen samt aspekter i primärvårdens utveckling som påverkar ”beställningen”. Deltagarna ska representera regioner i rollen som finansiär och- eller uppdragsgivare.

Kommunikation med nätverket sker vid en träff per termin samt via nätverkets gemensamma projektplats. Vid behov bildas även mindre arbetsgrupper för utveckling inom angelägna områden.

Delta i nätverket

I varje region finns en kontaktperson gentemot SKR i Vårdvalsnätverket. Om du önskar gå med i nätverket vänligen kontakta din kontaktperson för Vårdvalsnätverket i din region. Om du inte vet vem som är din kontaktperson är kan du höra av dig till Kontaktcenter på SKR via kontaktfältet nedan.

Projektarbetsplats för nätverket

Vi använder en projektarbetsplats för medlemmar som ingår i nätverksarbetet. Du får tillgång till denna projektarbetsplats genom att höra av dig till Kontaktcenter på SKR via kontaktfältet nedan.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR