Publicerad 26 oktober 2022

Uppdraget som ledande förtroendevalda

SKR arbetar med att stärka utvecklingen av uppdraget som ledande förtroendevald i att styra, leda och stärka demokratin i kommunen eller regionen. Ett verktyg i uppdraget är att bygga team och tillitsfulla möten.

SKR arbetar med tre delar i uppdraget:

  • Ett ledarskap som stärker demokratin, för att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium för att tillsammans bygga bra beslut.
  • Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat, för att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.
  • Ett ledarskap som är hållbart, för att stärka och utveckla ledarskapet för att klara uppdraget som ledande förtroendevald.

Om uppdraget som kommun- och regionstyrelseordförande

Filmens innehåll bygger på en enkätstudie som slutfördes 2021 om uppdraget, arbetsmiljön och förtroendevaldas behov av utveckling för kommun- och regionstyrelseordföranden. Johan Wänström forskare och universitetslektor på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS vid Linköpings universitet har genomfört studien.

Uppdraget som KSO och RSO - resultat enkätstudie

I filmen har Johan och Lena Lindgren, SKR, ett samtal om resultatet. Den är 3 minuter och 15 sekunder lång. Hela studiens resultat finns presenterat i en längre film som kan beställas kostnadsfritt.

Bygga team och skapa tillitsfulla möten

Det finns en önskan att bli bättre på att bygga team och tillitsfulla möten hos ledande förtroendevalda. I filmen har Ann Malmsten, seniorkonsult på Indea, och Lena Lindgren, SKR har ett samtal om förutsättningar för att bygga team som kan handla om vad som ska genomföras i kommunen eller regionen för medborgarna. Det ges också råd om hur delaktighet och tillit kan stärkas. Filmen är 3 minuter och 6 sekunder lång.

Hela samtalet finns i en längre film som kan beställas kostnadsfritt.

Poddar om politiskt ledarskap

I avsnitten berättar toppolitiker om uppdraget att styra och leda en kommun eller en region, samt hur de varje dag arbetar med att stärka demokratin.

Podcast om politiskt ledarskap

Längre versioner av filmerna

Det finns en längre version på cirka 30 minuter av båda samtalen. Kontakta SKR i nedanstående kontaktformulär om du vill ta del av dem.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.