Publicerad 15 augusti 2022
Debatt

Höj nivån på debatten - hot är aldrig ok

Nu får det vara nog. Ingen ska, på grund av sitt politiska engagemang, utsättas för regelrätta hot riktade mot sin person eller familj. SKR:s arbetsutskott skriver på Aftonbladets debattsida

En förtroendevald ska inte, på grund av sitt uppdrag, behöva oroas över om dennes egendom ska vandaliseras.Det här är dock en vardag för var fjärde förtroendevald enligt Brottsförebyggande rådets undersökning och för över hälften av ordföranden i kommun- och regionstyrelsen, enligt tidningen Dagens Samhälle.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är som medlemsorganisation en röst för de över 40 000 förtroendevalda i regioner och kommuner. Vi får höra många vittnesmål om hur hotet och hatet tar sig uttryck. Det gör att vissa undviker folksamlingar, andra ser sig ständigt om över axeln medan en del rustar sig med överfallslarm. Risken att utsättas är betydligt större för förtroendevalda som är unga och kvinnor. Den här sommaren tvingades vi uppleva hatet och våldet på nära håll, när vår medarbetare brutalt höggs ned i Visby under Almedalsveckan. Det uppskruvade hatet drabbar den som på olika sätt har ett publikt uppdrag.

Med exakt en månad kvar till valdagen är det fullt med mediedebatter, samtal i valstugor, dörrknackningar, dialoger med medborgare och diskussioner på sociala plattformar. Det är något av demokratins högtid där olika politiska förslag på dagens och morgondagens problem ska få brytas mot varann. Samtidigt är det dessvärre en tid då även hot och hat tenderar att eskalera ytterligare.

Var femte förtroendevald som utsätts för hot och hat överväger att lämna sitt uppdrag och för var tredje förtroendevald leder utsattheten till självcensur, där personen helt enkelt låter bli att engagera eller uttala sig i en fråga eller undviker ett beslut. En del lämnar också sina uppdrag och andra låter helt enkelt bli att kandidera. Så kan vi inte ha det.

Det handlar om att värna om vår granne, kollega och barnens husläkare så att de vill fortsätta att ägna delar av sin fritid till att läsa nämndshandlingar och gå på fullmäktigemöten i sin vilja att göra vårt gemensamma samhälle bättre.

SKR har under lång tid arbetat för att stärka förtroendevaldas trygghet och säkerhet. Inte minst sker det genom att vi tillsammans med regeringen ger stöd till kommuner och regioner. Men mer behöver göras - där alla aktörer tar sin del av ansvaret.

SKR har länge drivit att man bör se över kommunallagen – eller på annat sätt – förtydliga det ansvar som kommuner och regioner har för förtroendevaldas trygghet och säkerhet i sitt demokratiska uppdrag.

Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att lyfta nivån i debatten, både när vi träffas live och på nätet. Vi ska kunna ha spänstiga och konstruktiva diskussioner där olika åsikter och sakargument ska få komma till tals, men det får aldrig någonsin övergå i rena personangrepp. Vi vill också uppmana alla förtroendevalda som utsätts att aldrig tänka att ”lite får man tåla” och att alltid polisanmäla.

Låt oss ha en aktiv och tydlig valrörelse inför valdagen den 11 september. Men låt oss samtidigt hjälpas åt att ha nolltolerans mot hot, hat och våld mot politiker som vill tjäna vår demokrati. Bidra till en schysst valdebatt – och #ståuppmothatet du också!

Sveriges Kommuner och Regioners arbetsutskott

Peter Danielsson, ordförande
Carola Gunnarsson,1:e vice ordförande
Anders Henriksson, 2:e vice ordförande
Bengt Germundsson, ledamot
Helene Odenjung, ledamot
Katrin Stjernfeldt-Jammeh, ledamot
Emil Broberg, ledamot

Publicerad i Aftonbladet den 11 augusti 2022

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.