Arbetsmarknad, vuxenutbildning

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde. Kommunerna tar dock ett stort ansvar genom olika insatser och stöd. Särskilt för de grupper som av olika anledningar behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Innehåll

Publikationer

Lärande exempel