Publicerad 19 maj 2022

Webbsändning, Agenda för integration

Ett par gånger per termin har SKR webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

En framgångsrik integration är viktig inte bara för vår framtida tillväxt och välfärd utan också för demokratin. Det övergripande målet är att alla som kommer till Sverige ska etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

Webbsändningarna kommer att ta upp de senaste nyheterna från stat, myndigheter, akademi och inte minst dela med oss av goda exempel från kommuner.

Målgrupper är personer verksamma inom integration, socialtjänst, skola, arbetsmarknad och näringsliv, men självklart är sändningarna är öppna för alla som är intresserade.

Agenda för integration, del 34 3 juni kl. 09:00-10:00

I nästa webbsändning Agenda för integration medverkar Migrationsverket, Länsstyrelsen och SKR för att prata om mottagandet enligt massflyktsdirektivet. Arbetsförmedlingen kommer att berätta om vad de kan erbjuda personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

Vi kommer även få ta del av de exempel som Länsstyrelsen har samlat i en rapport om framgångsrika verksamheter riktade till utrikesfödda kvinnor. Ödeshög medverkar också för att berätta om projekt LEA som har tagit fram ett metodstöd bland annat för att öka kunskapen om utomeuropeiskt födda kvinnors förutsättningar och behov på arbetsmarknaden.

Anmälan

Ingen anmälan behövs. Du tar del av seminariet på den här sidan. Seminariet kommer också att kunna ses i efterhand.

Äldre webbsändningar

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR