Publicerad 14 september 2022

Webbsändning, Agenda för integration

Ett par gånger per termin har SKR webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

En framgångsrik integration är viktig inte bara för vår framtida tillväxt och välfärd utan också för demokratin. Det övergripande målet är att alla som kommer till Sverige ska etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

Webbsändningarna kommer att ta upp de senaste nyheterna från stat, myndigheter, akademi och inte minst dela med oss av goda exempel från kommuner.

Målgrupper är personer verksamma inom integration, socialtjänst, skola, arbetsmarknad och näringsliv, men självklart är sändningarna är öppna för alla som är intresserade.

Agenda för integration, del 35 sänds den 23 september kl. 9:00-10:00

Innehåll

  • Vi får ett nyhetssvep från SKR.
  • Migrationsverket kommer och berättar om hur det nya kommunala uppdraget att ordna boende åt flyktingar från Ukraina fortlöper vilket vi även kommer att få ett kommunalt perspektiv på.
  • SKR informerar om den hemställan som har skickats till regeringen om vikten av tillgången till kommunala insatser för dem som omfattas av massflyktsdirektivet.
  • Folkbildningsrådet informerar om hur det gått med de insatser som studieförbund och folkhögskolor kan erbjuda målgruppen.

Ta del av sändningen

Ingen anmälan behövs. Du tar del av seminariet på den här sidan. Seminariet kommer också att kunna ses i efterhand.

Äldre webbsändningar

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR