Publicerad 11 juni 2024

Handslag för digitalisering

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet tillsammans. Här får du information om de konkreta initiativ som SKR har skickat ut som erbjudande till kommuner.

Den 12 juni 2024 skickade SKR ut fyra av de prioriterade initiativen som färdigpaketerade erbjudanden till alla kommuners officiella registratorsadresser. Information om vilka initiativ som ingår i erbjudandet finns publicerade. Här kan du också ta del av initiativ som pågår och är under kvalificering. Erbjudanden om Kompetensgemenskaper har redan gått ut och erbjudandet om GIF ekonomiskt bistånd kommer i höst.

Initiativ handslag för digitalisering

Information om initiativen

Den 19 juni och 23 augusti 2024 genomför SKR seminarium för att ge alla kommuner en möjlighet att ställa frågor om de initiativ och erbjudanden som finns att ansluta sig till.

Anmälan till seminarium 19 juni 2024 kl. 08:30

Anmälan till seminarium 23 augusti 2024 kl. 12:00

Om Handslaget

Filmen ger dig en övergripande introduktion av vad Handslaget för välfärdsutveckling är. Kommunerna Uddevalla, Nacka och Huddinge medverkar och delar med sig av kommunens arbete med digitalisering.

Fakta

SKR, Adda och Inera har samlat landets kommuner i bred dialog under 2023. Arbetet har resulterat i den strategiska agendan som fått namnet Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. Den 15 december 2023 beslutade SKR:s styrelse om handslaget.

Till handslaget finns en handlingsplan som presenterar 13 konkreta initiativ. Initiativen finns inom områden som socialtjänst, skola, grundläggande infrastrukturella förutsättningar och kompetensförsörjning inom digitalisering.

Varje kommun har fått möjligheten att "peka ut" vilka initiativ som de ser som mest angelägna. Utifrån svaren, från över 80 procent av kommunerna, har sex initiativ prioriterats.

Initiativen som har prioriterats blir en första version av en kommungemensam utvecklingsportfölj. Vartefter nya behov definieras ska nya initiativ kunna läggas till portföljen. I portföljen finns också en rad redan identifierade behov och pågående satsningar som succesivt värderas för att kunna paketeras som erbjudanden.

Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

Kommunerna går samman kring digitalisering

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Ina Tidvall
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.