Publicerad 22 april 2024

Vad innebär höjd terrornivå för kommuner och regioner?

Sveriges terrorhotnivå har höjts, från nivå 3 till nivå 4. Att Säkerhetspolisen höjt terrorhotnivån innebär inte att man ska sluta göra de saker i vardagen som man brukar. Däremot är det bra att vara mer vaksam. Det är viktigt att kommuner och regioner agerar inom sina respektive uppdrag och i ordinarie struktur.

Det är, som alltid, viktigt att samarbeta med polisen och att ha en löpande dialog i dessa frågor. Det är också bra att informera medborgarna om vad den högre terrorhotnivån innebär för dem. Vid behov agerar kommuner och regioner inom ramen för ordinarie struktur, till exempel sin krisberedskap. Vid evenemang och liknande ska arbete ske enligt ordinarie rutiner och samverkan. Det är också viktigt att vara källkritisk och inte sprida rykten och obekräftade uppgifter. Kommuner har inget uppdrag att göra hotbedömningar avseende terrorhot. Det är staten och dess myndigheter som ansvarar för att säkerställa medborgarnas säkerhet.

Säkerhetspolisen (Säpo) har i samråd med Nationellt centrum för terrorhotsbedömning (NCT) beslutat att höja terrorhotnivån från ett förhöjt hot (nivå 3) till ett högt hot (nivå 4). Det innebär att Sverige har gått ifrån att vara ett legitimt till ett prioriterat mål för terrorattentat.

Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen är att hotet kommer finnas under en längre tid. Beslutet beror inte på någon enskild händelse utan en samlad analys.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning, Säkerhetspolisen

NCTs helårsbedömning avseende terrorhot för 2023 (PDF), Säkerhetspolisen

Säpos rekommendationer vid höjd terrorhotsnivå

Säpo har listat ett antal punkter som kan hjälpa till att reducera effekterna av de hot som nu drabbar Sverige och påverkar vår trygghet och säkerhet.

Rekommendationer för företag och organisationer

 • Säkerställ att ledningsgrupp och krisledningsgrupp har en samlad bild av utvecklingen.
 • Säkerställ löpande information och proaktiva beslutsunderlag genom aktiv omvärldsbevakning.
 • Kontrollera om säkerhetsskyddsanalyser behöver revideras och om åtgärder behöver skärpas om man är verksamhetsutövare enligt säkerhetsskyddslagen.
 • Säkerställ kommunikation mellan ledning, verksamheter, medarbetare och medborgare. Viktigt att endast dela fakta och undvika rykten.
 • Säkerställ att krisberedskap, planer och utrustning finns på plats och att berörd personal kan agera efter dem.

  Handbok i kommunal krisberedskap, MSB

Rekommendationer för kommuninvånare

 • Var uppmärksam på avvikelser och avvikande beteende i offentliga miljöer.
 • Följ utvecklingen i media och omvärlden.
 • Var källkritisk och använd bara information från betrodda och bekräftade källor.
 • Sprid inte vidare information som inte är bekräftad.
 • Tipsa polisen via 114 14 eller polisen.se. Vid pågående brott ska man alltid ringa 112.

Råd till privatpersoner: Råd vid pågående dödligt våld och attentat, MSB

Krisinformation.se

Samtalsunderlag med anledning av den förhöjda terrorhotnivån (PDF), Malmö stad Pdf, 121 kB.

Informationsansvarig

 • Greta Berg
  Handläggare
 • Christina Kiernan
  Handläggare
 • Hans Henkelman
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.