Vårdbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Mindre tid på sjukhus – mer patientnytta

  En ny rapport visar på en glädjande utveckling vad gäller hur länge patienter som är färdigbehandlade behöver vara på sjukhus, ”i onödan”, trots att de är klara att lämna sjukhuset. Rapporten "Fa

  (1) Kommentarer Vårdplatser
 2. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Vikten av att ställa (rätt) frågor i sjukvården

  För att kunna ge bra vård som möter patientens behov måste vården ställa rätt frågor. Nu finns kvalitetssäkrade frågeformulär samlade hos 1177 – för en bättre dialog mellan sjukvården och patienten. ”

  (0) Kommentarer Uppföljning Vårdpersonal
 3. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Att förbereda hälso- och sjukvården för krig

  Hälso- och sjukvården har god förmåga att hantera kriser. Men att förbereda sig för ett krigsscenario ställer delvis andra typer av krav på både vården och samhället i stort. Nu stärker kommuner och r

  (0) Kommentarer Trygghet och säkerhet
 4. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Vi behöver förstå problemen innan vi löser dem

  För att utreda hälso- och sjukvårdens huvudmannaskap räcker det inte att utgå ifrån en problembild, man måste också förstå varför vården fungerar som den gör i dag. De allra flesta invånare vill bara

  (1) Kommentarer Styrning
 5. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Vårdens utveckling skapas tillsammans

  Viktiga steg mot nära vård tas över hela landet och allt fler lyckade satsningar permanentas och införs nu i större skala. Men att ställa om ett helt hälso- och sjukvårdssystem tar tid. Att driva stor

  (4) Kommentarer Nära vård Personcentrering
 6. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Bra med diskussion om hur vi prioriterar vårdens resurser

  Att vård alltid ska ges efter behov är självklart. Men i vår strävan mot en så effektiv sjukvård som möjligt, är det bra att kunna prata om hur vi bäst fördelar vårdens begränsade resurser. Frågan om

  (2) Kommentarer Omställning
 7. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Besked om covidvaccin för barn förvirrar och försvårar

  Regeringens besked att barn kan vaccineras mot covid-19 kommer vid en olycklig tidpunkt. Nu riskerar personer som inte har medicinska behov av vaccinering att tränga undan de äldre. Covid-19 sprids nu

  (3) Kommentarer Corona, covid-19 Vaccinering
 8. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Vården blir bättre och dyrare

  Cancervården blir allt bättre samtidigt som den kostar mer, precis som mycket annan vård. Det väcker svåra frågor när regionerna nu går med stora ekonomiska underskott. I går presenterade vi på SKR hö

  (0) Kommentarer Cancervård Ekonomi
 9. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Besked om RS-vaccinering för äldre skapar förvirring

  Folkhälsomyndighetens besked om vaccinering mot RS-virus har skapat förvirring för många äldre. Myndigheterna behöver bli bättre på att samordna sina rekommendationer med regionerna. Förra veckan pres

  (3) Kommentarer Vaccination Folkhälsa
 10. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Vårdens digitalisering kräver stora investeringar

  Satsning på digital infrastruktur i vården måste utgå ifrån patientens behov och bygga vidare på det som regionerna redan investerat och utvecklat under många år. Samhället, invånare och medarbetare s

  (0) Kommentarer Bredband, digital infrastruktur

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen