Publicerad 12 april 2024

Socialtjänst, brukarundersökningar

SKR stödjer medlemmarna att årligen genomföra brukarundersökningar. Undersökningarna ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal.

Uppstart av 2024 års undersökningar

I år samordnar SKR fem undersökningar, två om myndighetskontakten och tre för utförarverksamheter, där en av dem under 2023 var en pilotundersökning om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård. Privata aktörer är välkomna att delta i undersökningarna som omfattar utförarverksamheter.

Alla undersökningar genomförs med en gemensam undersökningstjänst, som från 2024 tillhandahålls av Origo Group. Undersökningarna genomförs under perioden 2 september – 1 november 2024. Anmälan öppnar den 25 mars.

SKR:s nationella brukarundersökningar - information/anmälan, Origo Group

Kostnadsfria uppstartsmöten i vår

SKR håller digitala och kostnadsfria uppstartsmöten den 25 mars och den 2 april 2024. På mötet kommer vi att berätta om undersökningstjänsten vi använder och vad ni själva behöver göra inför, under och efter genomförandet av undersökningarna.

Anmälan för kommunerna till uppstartsmöte nationella brukarundersökningar 2024

Den 8 april hålls ett uppstartsmöte för privata aktörer som vill delta i årets brukarundersökningar.

Anmälan för privata aktörer till uppstartsmöte nationella brukarundersökningar 2024

Brukarundersökningar 2024 samt tidigare resultat

Mer information om brukarundersökningarna finns på webbsidorna för respektive undersökning. Där kan du också ta del av det sammanfattade resultatet för tidigare år.

Brukarundersökning, öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård

Brukarundersökning, utförarverksamheter inom funktionshinderområdet

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom funktionshinderområdet

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg

Brukarundersökning för placerade barn och unga

Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar

Videon innehåller infografik som beskriver varför brukarundersökningar är viktiga för en kunskapsbaserad socialtjänst, nyttan med SKR:s nationella undersökningstjänst samt resultat från tidigare år.

Fem av sex kommuner har deltagit i någon av SKR:s brukarundersökningar de senaste tre åren, och vi välkomnar fler. Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar, jämfört med att göra egna lokala, är att kunna jämföra sig med andra för att se hur era verksamheter ligger till.

I SKR:s nationella brukarundersökningar ingår olika stöd för att underlätta genomförandet, bland annat uppstartsmöten, resultatseminarier och informationsmaterial.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Dyckner
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.