Publicerad 2 november 2023

Ramverk för statistisk analys

Ett ramverk med riktlinjer för statistiska analyser av data i Nationella kvalitetsregister har tagits fram. Ramverket är ett stödmaterial som främst riktar sig till statistiker och registermedarbetare.

Statistisk analys av data från kvalitetsregister inom hälso- och sjukvård görs för flera ändamål. Användningsområden är till exempel inventering av vårdbehov, planering av framtida vårdvolymer, identifiering av verksamhetsnära förbättringsområden, uppföljning i vården och forskning.

Rapporten Ramverk för statistisk analys av data i nationella kvalitetsregister vill ge enhetligt stöd och vägledning om exempelvis:

  • Roller och ansvar för statistiker
  • Statistiskt analysstöd från Registercentrumorganisationen, RCO
  • Definition av begrepp

För statistiker och registermedarbetare

Ramverket riktar sig främst till de som arbetar med statistisk analys av data i Nationella kvalitetsregister. Det är också relevant för registermedarbetare med kännedom om de medicinska frågeställningarna, till exempel registerhållare och styrgrupper.

Från lagar och riktlinjer till visualisering av resultat

Dokumentet omfattar lagar och riktlinjer som styr arbetet, förutsättningar för att data ur ett kvalitetsregister ska vara tillförlitliga, data management, statistisk analys och visualisering av resultat. Det har tagits fram av Registercentrumorganisationen (RCO) tillsammans med stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister.

Ramverk för statistisk analys av data i nationella kvalitetsregister (PDF) Pdf, 1 MB.

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.