Publicerad 7 juni 2023

Pensioner och avtalsförsäkringar

Anställda inom kommuner, regioner och kommunala bolag har tjänstepension och avtalsförsäkringar genom sitt kollektivavtal.

Kollektivavtalade förmåner kompletterar de allmänna ersättningarna vid ålderdom, sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Nytt pensionsavtal för kommun- och regionsektorn

Den 1 januari 2023 gick kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs samtidigt som arbetsgivarna får ökade möjligheter att förutse uppkomna pensionskostnader.

Nytt pensionsavtal för kommun- och regionsektorn

Genomfört val av pensionsavtal

Den 31 maj gick tidpunkten ut för möjligheten att aktivt välja pensionsavtal för de medarbetare som omfattades av valet.

Så här gick valet av det nya pensionsavtalet

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.