Publicerad 10 februari 2023

Utbildning, utbildningsmaterial

SKR erbjuder utbildning, utbildningsmaterial och inspelade webbinarium som riktar sig till fullmäktige och-/eller styrelse, säkerhetsansvariga och tjänstepersoner som stödjer de förtroendevalda i kommuner och regioner.

Trygg som förtroendevald - en utbildning i tre steg

Bland det viktigaste du som förtroendevald kan göra är att lära dig mer om riskerna och hur du kan hantera dem. Utbildningen består av tre steg som tar 5-10 minuter vardera att gå igenom.

Utbildning i tre steg - Trygg som förtroendevald

Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda

SKR erbjuder kommuner och regioner två olika typer av utbildning för förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen, för att öka kunskaper och medvetenhet om hot och hat mot förtroendevalda och dess konsekvenser.

  • Digitalt seminarium under cirka 60 – 75 minuter.
  • Workshop på plats i kommun eller region under 3 – 4 timmar.

Innehåll och anmälan digital utbildning

Innehåll och anmälan workshop

Om politikers utsatthet och förtroendevaldas villkor

I en dramatiserad filmserie får du möta personer som utsätts för hot och hat på olika sätt i sin roll som förtroendevald. Till varje film finns det korta fakta och en diskussionsfråga.

Verkliga händelser om hot och hat

Inspelade webbinarium

På temat hot, hat och våld mot förtroendevalda har SKR genomfört ett antal webbinarium som går att se i efterhand när du själv har möjlighet.

Inspelade seminarium: tema hot, hat och våld mot förtroendevalda

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.