Publicerad 16 mars 2023

Ekonomi- och verksamhetsstatistik

SKR presenterar varje år statistik om verksamhet och ekonomi i regioner. Verksamhetsstatistik för åren 2011-2021 finns nu tillgänglig. Syftet är att ge en nationell heltäckande bild och att underlätta jämförelser mellan regionerna över tid. Statistiken är uppdelad efter verksamhet enligt VI 2000.

Tabellsamlingar och öppen data

Verksamhetsstatistik 2012-2021

Statistiken för verksamhetsåret 2021 visar bland annat att vårdkontakterna ökat igen efter pandemin, ökningen sker främst för distanskontakter. Nytt för i år är att distanskontakterna redovisas uppdelat på kontakttyp och visar att 7 av 10 distanskontakter sker via telefon.

All verksamhetsstatistik inklusive statistik om vårdtillfällen för åren 2012-2021 (Excel) Excel, 4 MB.

Ekonomistatistik 2012-2021

All ekonomistatistik, inklusive resultat och balansräkning, för åren 2012-2021 samlad i en excelfil. Statistiken samlas in av SCB.

Ekonomitabeller 2012-2021 (Excel) Excel, 3 MB.

Visualiseringar och sammanställningar

Interaktiva diagram

Interaktiva diagram som ger en snabb överblick över statistiken för åren 2006 och framåt. Här kan du enkelt jämföra regioner med varandra och se utvecklingen över tid. Här finns även möjligheter att jämföra öppen vård inklusive hemsjukvård och tandvård, slutenvård, verksamhetskostnader och resultaträkning.

Webbvisualisering

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling

Här återfinns ett urval av tabeller och diagram som ger en överskådlig bild av regionernas ekonomi och verksamhet. Statistiken finns i excel samt en sammanställning i pdf-format.

Sammanställning hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2021 (Excel) Excel, 648 kB.

Sammanställning hälso-och sjukvård samt regional utveckling 2021 (PDF) Pdf, 3 MB.

Om statistiken

Statiken samlas in från regionerna en gång per år enligt verksamhetsindelningen VI 2000.

Verksamhetsindelning VI2000

Verksamhetsstatistiken samlas in av SKR. Ekonomistatistiken samlas in av SCB och följer kontoplanen Regionbas.

Kontoplanen Regionbas

Kommunernas ekonomi och verksamhet

Statistik som beskriver kommunernas ekonomi- och verksamhet presenteras bland annat här:

Sektorn i siffror

Kolada (databasen för kommuner och regioner)

Öppna jämförelser

Statistiska Centralbyrån, SCB

Informationsansvarig

  • Therese Ekdal
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.