Publicerad 31 januari 2023

Överenskommelse – Förändringar i förordningen 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Sedan mitten av 1990-talet fastställs innehållet i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi av regeringen i enlighet med hemställan från Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges läkarförbund med hänvisning till överenskommelser mellan parterna. Överläggningar angående förändringar i förordningen har genomförts med Fysioterapeuterna under hösten. Höstens överläggningar har framförallt omfattat diskussioner kring nivå för uppräkning och avtalslängd samt möjlighet till digitala vårdmöten. Överenskommelserna föreslås gälla för åren 2023-2025. Socialdepartementet har ännu inte tagit ställning till parternas förslag.

Ladda ner överenskommelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.