Publicerad 31 januari 2023

Överenskommelse – Förändringar i förordningen 1994:1121 om läkarvårdsersättning

Sedan mitten av 1990-talet fastställs innehållet i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning av regeringen i enlighet med hemställan från Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges läkarförbund med hänvisning till överenskommelser mellan parterna. Överläggningar angående förändringar i förordningen har genomförts med Sveriges läkarförbund under hösten. Höstens överläggningar har framförallt omfattat diskussioner kring nivå för uppräkning och avtalslängd samt möjlighet till digitala vårdmöten. Överenskommelserna föreslås gälla för åren 2023-2025. Socialdepartementet har ännu inte tagit ställning till parternas förslag.

Ladda ner överenskommelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.