Publicerad 17 september 2021

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågor om en skärpt reglering för utvisning på grund av brott, att stärka skyddet mot utvisning för vissa brottsoffer och en översyn av reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott.

Kansliets förslag är att begränsa yttrandet till den del som avser skydd mot utvisning för brottsoffer. Förbundet ställer sig tveksamt till förslaget att socialnämnden ska ges behörighet att ansöka om uppehållstillstånd för vissa brottsoffer och anser att konsekvensanalysen i denna del behöver kompletteras.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.