Publicerad 3 juni 2022

Kontaktpersoner nationella läkemedelslistan

Regioner och kommuner har utsett kontaktpersoner som fungerar som stöd i det lokala arbetet med nationella läkemedelslistan.

Regionerna har utsett kontaktpersoner som fungerar som stöd i det lokala arbetet med nationella läkemedelslistan. Kontaktpersonernas uppdrag och funktion i den egna organisationen kan variera – vissa arbetar närmare tekniken, medan andra arbetar mer verksamhetsnära. Alla finns dock med i den grupp för gemensamma frågor som SKR och Inera samordnar. I gruppen ingår också representanter för regionernas journalsystemsleverantörer.

Frågor om nationella läkemedelslistan för kommunerna tas upp via SKR:s kommunala kontaktpersoner för patientsäkerhet MAS/MAR. För att nå denna gruppering, kontakta SKR via formuläret nedan.

Kontaktpersoner i regioner

Blekinge

Margareta Fransson
margareta.fransson@regionblekinge.se

Dalarna

Kathrin Dahlqvist
kathrin.dahlqvist@ltdalarna.se

Gotland

Thomas Kunze
thomas.kunze@gotland.se

Gävleborg

Helena Bergmanhelena.bergman@regiongavleborg.se

Halland

Linda Nordlöflinda.nordlof@regionhalland.se

Magnus Bengtsson
magnus.bengtsson@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Kristina Seling
kristina.seling@regionjh.se

Jönköping

Caroline Wiklund
caroline.wiklund@rjl.se

Kalmar

Birgitta Berglund
birgitta.a.berglund@regionkalmar.se

Lina Kinnander
lina.kinnander@regionkalmar.se

Kronoberg

Mats Hytter
mats.hytter@kronoberg.se

Norrbotten

Anders Bergström
anders.bergstrom@norrbotten.se

Skåne

Åsa Bondesson
asa.c.bondesson@skane.se

Petra Fischer Hagman
petra.fischerhagman@skane.se

Stockholm

Fredrik Mimer fredrik.mimer@regionstockholm.se

Lena Issoufou-Andersson lena.issoufou-andersson@regionstockholm.se

Sörmland

Carina Centerholt
carina.centerholt@regionsormland.se

Uppsala

Torbjörn Linde
torbjorn.linde@akademiska.se

Värmland

Göran Karlström
goran.karlstrom@regionvarmland.se

Västerbotten

Ann-Sofie Nordhagen AnnSofie.Nordhagen@regionvasterbotten.se

Västernorrland

Maria Alsén Lindström
maria.alsen.lindstrom@rvn.se

Ulrika Edström
ulrika.edstrom@rvn.se

Västmanland

Christofer Papinskichristofer.papinski@regionvastmanland.se

Västra Götaland

Ulrika Erikssonulrika.eriksson.krebs@vgregion.se

Örebro

Stina Håll
stina.hall@regionorebrolan.se

Östergötland

Thomas Muhr
thomas.muhr@regionostergotland.se

Magnus Owelingmagnus.oweling@regionostergotland.se

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR