Publicerad 23 november 2023

Kontaktpersoner nationella läkemedelslistan

Regioner och kommuner har utsett kontaktpersoner som fungerar som stöd i det lokala arbetet med nationella läkemedelslistan. Sedan våren 2022 finns också regionrepresentanter med i E‑hälsomyndighetens strategiska samverkansforum.

Regionerna har utsett kontaktpersoner som fungerar som stöd i det lokala arbetet med nationella läkemedelslistan. Kontaktpersonernas uppdrag och funktion i den egna organisationen kan variera – vissa arbetar närmare tekniken, medan andra arbetar mer verksamhetsnära. Alla finns dock med i den grupp för gemensamma frågor som SKR och Inera samordnar. I gruppen ingår också representanter för regionernas journalsystemsleverantörer.

Frågor om nationella läkemedelslistan för kommunerna tas upp via SKR:s kommunala kontaktpersoner för patientsäkerhet MAS/MAR. För att nå denna gruppering, kontakta SKR via formuläret nedan.

Kontaktpersoner från regioner

Blekinge

Sofie Stolt
sofie.stolt@regionblekinge.se

Dalarna

Johan Lindström
johan.b.lindstrom@regiondalarna.se

Gotland

Thomas Kunze
thomas.kunze@gotland.se

Gävleborg

Simon Nilsson
simon.nilsson@regiongavleborg.se

Halland

Linda Nordlöflinda.nordlof@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Mattias Schindele, mattias.schindele@regionjh.se

Jönköping

Caroline Wiklund
caroline.wiklund@rjl.se

Kalmar

Lina Kinnander
lina.kinnander@regionkalmar.se

Dan Poulsen
dan.poulsen@regionkalmar.se

Kronoberg

Mats Hytter
mats.hytter@kronoberg.se

Norrbotten

Anders Bergström
anders.bergstrom@norrbotten.se

Skåne

Åsa Bondesson
asa.c.bondesson@skane.se

Petra Fischer Hagman
petra.fischerhagman@skane.se

Stockholm

Fredrik Mimer fredrik.mimer@regionstockholm.se

Lena Issoufou-Andersson lena.issoufou-andersson@regionstockholm.se

Sörmland

Carina Centerholt
carina.centerholt@regionsormland.se

Uppsala

Torbjörn Linde
torbjorn.linde@akademiska.se

Värmland

Göran Karlström
goran.karlstrom@regionvarmland.se

Västerbotten

Ragnberth Helleday
ragnberth.Helleday@regionvasterbotten.se

Västernorrland

Maria Alsén Lindström
maria.alsen.lindstrom@rvn.se

Ulrika Edström
ulrika.edstrom@rvn.se

Västmanland

Christofer Papinskichristofer.papinski@regionvastmanland.se

Västra Götaland

Ulrika Erikssonulrika.eriksson.krebs@vgregion.se

Carolina Jansson
carolina.jansson@vgregion.se

Örebro

Stina Håll
stina.hall@regionorebrolan.se

Göran Thörngoran.thorn@regionorebrolan.se

Östergötland

Thomas Muhr
thomas.muhr@regionostergotland.se

Regionrepresentation i strategiskt samverkansforum

Regionerna representeras i E‑hälsomyndighetens strategiska samverkansforum tillsammans med representanter från SKR, Inera, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Sveriges Apoteksförening med flera. Syftet är att samordna gemensamma uppdrag och insatser ur ett strategiskt perspektiv för att öka möjligheter att nå övergripande ambitioner. Under 2022 är fokus på E-hälsomyndighetens vård- och apotekstjänster med inriktning på nationella läkemedelslistan.

Följande två grupperingar utgör regionernas representation i samverkansforum:

  • Nationella samverkansgruppen (NSG) för läkemedel och medicinteknik
  • NLL-arbetsutskott från IT-direktörernas SLIT-nätverk

NSG läkemedel och medicinteknik

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Johan Bratt, Region Stockholmjohan.bratt@regionstockholm.se

Sjukvårdsregion Mellansverige

Jonas Claesson, Region Örebro
jonas.claesson@regionorebrolan.se

Södra sjukvårdsregionen

Pia Lundbom, Region Skåne
pia.lundbom@skane.se

Norra sjukvårdsregionen

Pia Näsvall, Region Norrbotten
pia.nasvall@norrbotten.se

Sydöstra sjukvårdsregionen

Johan Rosenqvist, Region Kalmar
johan.rosenqvist@regionkalmar.se

Västra sjukvårdsregionen

Kaarina Sundelin, Västra Götalandsregionen
kaarina.sundelin@vgregion.se

SLIT:s arbetsutskott Nationella läkmedelslistan

Måns Arnrup, Region Halland
mans.arnrup@regionhalland.se

Susanne Bayard, Region Stockholm
susanne.bayard@regionstockholm.se

Mikael Borén, Region Värmland
Mikael.Boren@regionvarmland.se

Markus Bylund, Region Gävleborg
markus.bylund@regiongavleborg.se

Henrik Cosmo, Region Skåne
henrik.cosmo@skane.se

Johannes Hörnberg, Region Västerbotten
johannes.hornberg@regionvasterbotten.se

Mikael Johansson, Västra Götalandsregionen
mikael.johansson@vgregion.se

Informationsansvarig

  • Fredrik Ström
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.