Publicerad 1 juni 2021

5. Kvalitetsregister och kunskapsstyrning

Sveriges regioner, med stöd av SKR, har etablerat Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla, samordna, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap, för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. De Nationella Kvalitetsregistren är viktiga fundament i systemet och kan användas för uppföljning och kvalitetssäkring av vården.

I femte delen av utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Kvalitetsregister och kunskapsstyrning
  • Kunskapsstyrning nationellt, sjukvårdsregionalt och regionalt
  • Nationella programområden (NPO)
Starta utbildningen

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.