Publicerad 26 mars 2024

Äldre pensionsavtal

Här hittar du tjänstepensionsavtal som gäller från 31 december 2022 och bakåt i tiden. De kan fortfarande vara giltiga för vissa arbetstagare i kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag.

Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension, AKAP-KL (2014-01-01- 2022-12-31)

Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) är den tidigare benämningen på det gemensamma pensionsavtalet för kommuner, landsting och regioner och arbetsgivarförbundet Pacta (nu Sobona). AKAP-KL trädde i kraft den 1 januari 2014 och bytte den 1 januari 2023 namn till AKAP-KR.

AKAP-KL i lydelse 2014-01-01 (PDF) Pdf, 264 kB.

KollektivAvtalad Pension, KAP-KL (2006-01-01 – 2022-12-31)

KAP-KL är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner, landsting och regioner och arbetsgivarförbundet Pacta. KAP-KL gällde mellan 2006-01-01 och 2022-12-31 och ersatte de tidigare kommunala pensionsavtalen PFA 98 respektive PFA 01. KAP-KL omfattar fortfarande vissa arbetstagare men är stängd för nytillträde.

Överenskommelse om kollektivavtalad pension - KAP-KL (PDF) Pdf, 286 kB.

Förhandlingsprotokoll överenskommelse om KollektivAvtalad pension - KAP-KL, 2013-06-19 (PDF) Pdf, 97 kB.

Överenskommelse om ändringar och tillägg i KollektivAvtalad pension - KAP-KL, 2021-12-17 (PDF) Pdf, 2 MB.

Överenskommelse och ändringar och tillägg i KollektivAvtalad pension, KAP-KL 2022-04-26 (PDF)

Informationsfilm om pensionsavtalet KAP-KL för vissa arbetstagare inom kommun och region

Den som är arbetstagare i kommun eller region får i denna film vägledning kring sin tjänstepension och tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Pensionsavtalet KAP-KL för vissa arbetstagare i kommun och region, Youtube

Vem omfattas av KAP-KL?

Du omfattas av KAP-KL om du har påbörjat din anställning i kommun eller region före 2023 samt

  • har en beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning
  • eller är född 1957 eller tidigare
  • eller om du hade en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp och gjort valet att kvarstå i KAP-KL.

PFA 01 (2001-01-01 – 2005-12-31) och PFA 98 (1998-01-01 – 2000-12-31)

PFA är ett pensions- och försäkringsavtal för kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och vissa kommunala bolag. PFA 98 gällde för alla mellan 1998-01-01 och 2000-12-31, och därefter för tjänstemän fram till och med 2005-12-31. PFA 01 gällde mellan 2001-01-01 och 2005-12-31 för Kommunal.

Pensions- och försäkringsavtal för kommuner och landsting - PFA 01 (PDF) Pdf, 453 kB.

Överenskommelse om pensions- och försäkringsavtal för landsting och regioner - PFA-98 (PDF), 3 MB. Pdf, 3 MB.

Pensions- och försäkringsavtal för kommuner - PFA-98 (PDF), 3 MB. Pdf, 3 MB.

PA-KL (1985-01-01 – 1997-12-31)

PA-KL är ett pensionsavtal för kommuner, landsting och regioner. PA-KL är ett bruttopensions­system där samordning sker med allmän försäkring. PA-KL gällde mellan 1985-01-01 och 1997-12-31.

Förhandlingsprotokoll PA-KL 85 landsting och regioner (PDF), 5 MB. Pdf, 5 MB.

Pensionsavtal för arbetstagare hos landsting och regioner - PA-KL 85 (PDF), 6 MB. Pdf, 6 MB.

Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner - PA-KL 85 (PDF), 4 MB. Pdf, 4 MB.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.