Publicerad 12 juli 2023

Dialogforum och mötesplatser inom Nära vård

Dialog och erfarenhetsutbyte är centralt för omställningen till Nära vård. SKR erbjuder därför ett flertal mötesplatser och dialogforum med olika inriktning.

Strategiska grupperingar

Nätverk som hanterar Nära vård på en övergripande nivå.

 • Mötesforum Nära vård­ – personer med olika samordningsfunktioner för Nära vård i regioner och kommuner.
 • Strategigrupp Nära vård – samordnare/ programchefer eller motsvarande i region samt RSS. Två representanter/ län.
 • Chefreferensgruppen – linje och stabschefer i centrala positioner inom kommun och region.
 • Nätverk för kommunikatörer inom Nära vård.

Ämnes- eller projektspecifika mötesplatser

Riktar sig till SKR:s medlemmar.

 • Nätverk för barnhälsovård, region.
 • Mötesplats för samordnad vård och omsorg, både region och kommun.
 • Nätverk för kontaktpersoner patientkontrakt
 • Nätverk för utveckling av ändamålsenliga ersättningsmodeller för regionfinansierad primärvård, region.
 • Forum för Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) – Nära vård med kommunernas fokus.
 • Nätverk för egenmonitorering, region

Dialogforum

Riktar sig till externa aktörer.

 • Patient- och brukar- och seniororganisationer.
 • Fackförbund.
 • Privata och idéburna utförare.

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.