Publicerad 12 juli 2023

Nya arbetssätt i omställningen till Nära vård

I omställningen till Nära vård har flera regioner och kommuner utvecklat nya sätt att arbeta på. Hitta inspiration och material för att sätta i gång.

Med gemensamma målbilder och handlingsplaner ökar samverkan mellan verksamheter. Det ger en växande förståelse för varandras uppdrag och en möjlighet att testa nya organisationsöverskridande arbetssätt.

Framgångsfaktorer i införande av nya arbetssätt

De nya arbetssätt som utvecklas utgår från att verka hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt utifrån individuella förutsättningar och behov.
Några viktiga framgångsfaktorer vid införandet av nya arbetssätt är:

  • Politiska beslut ligger till grund för införandet
  • Finansiering
  • Förutsättningar för samverkan
  • Efterfrågan av resultat

Inspiration och stödmaterial

SKR har tagit fram beskrivningar av några nya arbetssätt, till exempel proaktiv vård för äldre, och samordning kring barn och unga. Till varje område finns en film som beskriver arbetssättet och stödmaterial i form av presentationer och handledningar.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.