Publicerad 7 maj 2024

Insatsområde psoriasis

Psoriasis är en underbehandlad sjukdom. Det finns stora regionala skillnader inom psoriasisvården vad gäller behandling och tillgänglighet.

Psoriasis är en sjukdom som påverkar 2–4 procent av den svenska befolkningen. Psoriasis är en kronisk systemsjukdom, det vill säga en sjukdom som är utbredd inom ett helt eller flera organsystem. Immunsystemet spelar en central roll i sjukdomen. Forskning har gett ny kunskap om inflammatoriska signalvägar som lett fram till nya behandlingar.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • arbeta för att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis följs
 • öka användningen av det nationella kvalitetsregistret PsoReg, som även ska användas i uppföljnings- och förbättringsarbete
 • utarbeta ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för psoriasis.

Aktuellt

Fokus under 2024 är att utarbeta ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för psoriasis.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Elin Jerremalm, apotekare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

elin.jerremalm@regionstockholm.se

Ordförande

Birgitta Stymne, Hudkliniken, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Kristina Juneblad, specialistläkare reumatologi, verksamhetschef för Reumatologi i Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Karolina Svärdhagen, specialistläkare dermatovenereologi, Hudkliniken Falun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anna Karin Olofsson,sjuksköterska, Patientområde Gastro, Hud och Reuma öppenvård, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Toomas Talme, specialistläkare dermatovenereologi, Patientområde gastro, Hud och Reuma, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Eva Angesjö, specialistläkare allmänmedicin, Brämhults vårdcentral, Västra sjukvårdsregionen
 • Amra Osmancevic, specialistläkare dermatovenereologi, Hudmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Charlotta Enerbäck, specialistläkare dermatovenereologi, Hudkliniken universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Magnus Falk, specialistläkare allmänmedicin, Vårdcentralen Kärna i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Åke Svensson, specialistläkare dermatovenereologi, Hudkliniken Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Ewa Wallin, sjuksköterska, Hudmottagningen, Skånes universitetssjukhus Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Tina Norgren, patientföreträdare

Adjungerad

 • Gerd-Marie Alenius, specialistläkare reumatologi, Reumatologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Norra sjukvårdsregionen