Publicerad 12 oktober 2023

Insatsområde svårläkta sår

En nationell arbetsgrupp har tagit fram ett nationellt vårdprogram och ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för svårläkta sår.

Uppdrag

Prevalensen svårläkta sår är cirka 0,4 procent och förekomsten ökar mot bakgrund av stigande andel äldre samt växande antal personer med kroniska sjukdomar och komplexa vårdbehov.

Målet är att svårläkta sår ska läkas på så kort tid som möjligt.

Mål:

 • Jämlik vård för patientgruppen med ett strukturerat och kunskapsbaserat omhändertagande.
 • Minska inadekvat antibiotikabehandling.
 • Utvärdera och förbättra kvalitetsregistret RiksSår.
 • Ökad täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret RiksSår för att kunna följa upp resultat.

Ett nationellt vårdprogram samt ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är framtagna och publicerade på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Information och stödmaterial finns här:

Vårdförlopp svårläkta sår

Gapanalys och samlat införande av vårdförlopp för sår

Det finns fyra vårdförlopp för patienter som har eller riskerar att utveckla svårläkta sår. Ett underlag har tagits fram som stöd för gapanalys och samlat införande av vårdförloppen regionalt, kommunalt eller lokalt. Underlaget är ett resultat av samarbete mellan tre nationella programområden.

Stöd för samlat införande av fyra vårdförlopp för sår

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Jenny Roxenius, Västra sjukvårdsregionen

jenny@roxco.se

Ordförande

Rut Öien, specialistläkare allmänmedicin, ordförande i RiksSårs styrgrupp, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Linda Jervidal, sårsjuksköterska, Norra sjukvårdsregionen
 • Margit Skeppar, specialistläkare dermatovenereologi, Norra sjukvårdsregionen
 • Lena Blomgren, specialistläkare kärlkirurgi, Venöst centrum Karlskoga, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Josefina Löfstrand, sjuksköterska, Dermatologi Venereologi Sjuksköterskor i Sverige (DVSS), kompetensgrupp sår, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Helene Andersson, sårsjuksköterska, Infektionskliniken Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Madeleine Stenius, undersköterska, Aleris Rehab Station Stockholm AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Alexandra Forssgren, specialistläkare dermatovenereologi, SårCentrum Skaraborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Lill-Marie Persson, överläkare, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Källman, sjuksköterska, Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Natalja Jacobsson, specialistläkare dermatovenereologi och allmänmedicin, Hudkliniken, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Hanna Wickström, specialistläkare allmänmedicin, Region Blekinge, Södra sjukvårdsregionen
 • Inger Jadevi, patientföreträdare