Publicerad 11 maj 2023

Kunskapsstöd äldres hälsa och palliativ vård

Här hittar du information om kunskapsstöd för äldres hälsa och palliativ vård, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för äldres hälsa och palliativ vård hittar du under kunskapsstöd för äldres hälsa respektive palliativ vård på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Äldres hälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Palliativ vård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden, till exempel presentationer, informationsfilmer och seminarier.

Covid-19

Äldres hälsa vid covid-19

Kognitiv svikt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom hittar du under kunskapsstöd för äldres hälsa på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Äldres hälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp kognitiv svikt

Palliativ vård

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp palliativ vård hittar du under kunskapsstöd för palliativ vård på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Palliativ vård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp palliativ vård

Sköra äldre

Proaktiv vård av sköra äldre i primärvård på skr.se

Workshop om sköra äldre

Den 29 september 2020 hölls en workshop om sköra äldre. Den arrangerades nationellt programområde äldres hälsa, nationellt programområde akut vård samt Socialstyrelsen. Du kan se workshoppen i efterhand.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.