Publicerad 5 februari 2024

Vårdförlopp depression

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för depression hos vuxna.

Vårdförlopp depression hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp depression hos vuxna

Om vårdförloppet

Depression är en av de stora folksjukdomarna. Uppskattningsvis har mellan fem och åtta procent i den vuxna befolkningen en pågående depression, vilket innebär 350 000 till 600 000 personer. Depression är ett allvarligt hälsotillstånd som ofta innebär ett svårt lidande och många gånger även påverkar närstående. Risken att någon gång under livet drabbas av en depression är omkring 35 procent för kvinnor och 25 procent för män. Vårdförloppet handlar om att ge vuxna med depression snabb tillgång till strukturerad bedömning, diagnos och behandling. Det är också viktigt med tydlighet i övergången mellan primärvård och specialiserad psykiatrisk vård.

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp depression (PDF) Pdf, 510 kB.

Presentation vårdförlopp depression (PPTX) Powerpoint, 2 MB.

Seminarium

Ett seminarium om vårdförloppet hölls den 12 oktober 2023. Du kan se det i efterhand i tre delar. Textade versioner kommer snart.

Vårdförlopp depression del 1

Vårdförlopp depression del 2: inspirerande exempel

Vårdförlopp depression del 3: uppföljning

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Harald Aiff, ordförande i NAG depression

Ann-Britt Grimberg, patientföreträdare i NAG depression

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.