Publicerad 28 mars 2024

Vägledning dokumentation av levnadsvanor

Vägledningen innehåller rekommenderade frågor om levnadsvanor och ett kompletterande dokument som beskriver hur svaren på frågorna kan överföras mellan olika system, till exempel journalsystem och kvalitetsregister.

Vägledning

I vägledningen finns frågor som rekommenderas att ställas till patienter för att indikera ohälsosam levnadsvana. Frågorna är avsedda att användas i digitala formulär i vårdmöten, till exempel genom användning av nationellt framtaget formulär i Nationell formulärsamling.

Vägledning för enhetlig dokumentation av en persons levnadsvanor (PDF) Pdf, 438 kB.

Formulär för dokumentation av levnadsvanor, Nationell formulärsamling

Struktur och kodning

Ett kompletterande dokument innehåller informatisk beskrivning av hur svaren på frågorna bör uttryckas för att kunna överföras mellan olika system. Den information som fångas med hjälp av frågorna ska kunna dokumenteras i patientjournaler och överföras till kvalitetsregister på ett enhetligt och strukturerat sätt.

Struktur och kodning för svar på frågor om en persons levnadsvanor (PDF) Pdf, 605 kB.

Bakgrund

Vägledningen har tagits fram av Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor, Nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation och med Socialstyrelsen adjungerad. Materialet har stämts av under arbetets gång med specialister inom levnadsvaneområden och med nationella grupper inom områdena kvalitetsregister och primärvårdskvalitet. Några regioner har också testat att använda frågeunderlaget och givit förbättringsförslag.

Seminarium

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.